Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Cường Tùy Cơ Hệ Thống

BiroPA · Phàm Nhân ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay nd rất ok tui uh tg