Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Siêu Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Truyện có 806 chương.
1
Thăng Cấp Hệ Thống!
2
Phát Động Nhiệm Vụ
3
Ngươi Thì Tính Là Cái Gì
4
Hàn Băng Chi Tâm
5
Hung Mãnh Quá!
6
Huyễn Ảnh Bộ
7
Long Trảo Thủ
8
Ta Quy Củ!
9
Tăng Thực Lực Lên
10
Ngực Lớn Muội
11
Cấp Chín Vũ Đồ Cuồng Phong Điêu
12
Kiếm Khí Phong Bạo
13
Ngu Sao Không Cầm!
14
Chương 14
15
Quy Nguyên Đan
16
Nội Môn Đệ Tử Khảo Hạch
17
Màu Đen Mãng Xà
18
Huyết Mạch Mở Ra
19
Đại Địa Phòng Ngự
20
Gian Lận?
21
Ta Ngoài Ý Muốn Nghĩ Rất Đơn Giản!
22
Điên Cuồng Đại Lễ Bao
23
Cửu Dương Thần Công!
24
Liệt Hỏa Trục Nhật Quyền
25
Thú Hỏa
26
Rất Dễ Dàng A
27
Hỏa Lân Sư Nhiệm Vụ
28
Nhất Dương Thần Công!
29
Quỷ Trạch Nhiệm Vụ
30
Chơi Không Chết Ngươi!
31
Đồ Quỷ Nhiệm Vụ
32
Quỷ Thú Xuất Hiện
33
Chiến Sủng Mở Ra
34
Hỏa Diễm Tháp
35
Tam Túc Kim Ô Manh Mối
36
Có Phục Hay Không!
37
Không Có Mắt!
38
Trảm Thần Đao
39
Mỹ Nữ Sát Thủ!
40
Độc Xà Đánh Bất Ngờ
41
Huyết Mạch Tiến Hóa
42
Siêu Cấp Ngưu Bức Thẻ Triệu Hồi
43
Sinh Tử Coi Nhẹ, Không Phục Thì Làm!
44
Túi Càn Khôn
45
Ngưu Bức Sư Phụ
46
Vừa Mới Ngươi Rất Lợi Hại Phách Lối?
47
Vài Phút Diệt Ngươi!
48
Tam Túc Kim Ô
49
Buổi Đấu Giá
50
Đoạt!
51
Long Hồn Nhiệm Vụ
52
Đồ Sát Bàng Gia
53
Giải Độc Mà Thôi
54
Ta Tới Giúp Ngươi Phế Bỏ Hắn!
55
Mát Xa, Nhất Định Phải Mát Xa!
56
Ăn Nhiều Đu Đủ
57
Lấy Đi Bao Nhiêu Đều Có Thể?
58
Hồn Thiên Tăng Khí Đan
59
Cưỡng Chế Tính Nhiệm Vụ
60
Hàn Băng Chi Thể! Yêu Hóa!
61
Ba Phút, Chân Nam Nhân!
62
Bụi Cỏ Tam Kiếm Khách -- Garen!
63
Demacia Vạn Tuế
64
Quỷ Thần Đại Chiêu!
65
Cha Ngươi Rất Ngưu Bức?
66
Co Dãn Không Tệ!
67
Đến, Ca Cho Ngươi Kiểm Tra Hạ Thân Thể!
68
Lòng Đất Hỏa Diễm Thành
69
Lục Sư Huynh, Ta Sai
70
Độ Thân Mật
71
Bắt Thiên Cấp Chiến Sủng
72
Nhiều Người Rất Ngưu Bức?
73
Tam Quốc Chiến Thần -- Lữ Bố!
74
Kim Ô Huyết Mạch
75
Chạy Cái Gì?
76
Có Dám Đánh Cược Hay Không
77
Lão Tử Cũng Là Phách Lối, Làm Sao?
78
Cho Lão Tử Quỳ Xuống
79
Dùng Hỏa Diễm Đập Lên!
80
Thanh Dương Thánh Địa
81
Độc Cô Cầu Bại
82
Giết Đến Tận Cửa
83
Cửu Chuyển Kim Đan
84
Hoàng Cấp Cửu Phẩm -- Huyết Sát Mê Vụ Trận!
85
Hàn Băng Độc Giao Chân Thân
86
Cửu Dương Thần Công Chi Nhánh Nhiệm Vụ -- Phần Thiên Cốc Nhiệm Vụ
87
Ngược Chết Ngươi!
88
Phần Thiên Vân Tước Bản Mệnh Chi Hỏa
89
Đánh Mặt!
90
Đẹp Trai Làm Sao?
91
Đần Độn
92
Cấp Ba Vũ Soái Thì Ngưu Bức
93
Nhất Định Phải Cho!
94
Như Vậy Tùy Ý, Thật Tốt Sao?
95
Ta Thật Không Muốn Đả Kích Ngươi
96
Thăng Cấp! Thăng Cấp!
97
Thánh Cấp Huyết Mạch
98
Cấp Một Vũ Soái Rất Ngưu Bức?
99
Các Ngươi Động Một Cái Thử Một Chút!
100
Mẹ Nó, Đến A!