Hình bìa

Siêu Cấp Thời Không Nhẫn

Tác giả Nàng Giống Chỉ Miêu
Thể loại Kiếm Hiệp Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,592,177
Convert 100%
Cập nhật
94 thích
7427 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nghịch âm dương, đoạt tạo hóa, xuyên qua vạn giới, đạo lấy thế giới căn nguyên, Thánh nhân không thôi, đạo tặc không ngừng, Xem một giới phàm nhân, như thế nào lợi dụng một quả xuyên qua thời không thần giới, ở các vị diện rèn luyện, chung thành bất hủ. (PS: Quyển sách chủ đánh võ hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn vị diện, mạn uy cùng khoa học kỹ thuật loại hình cực nhỏ, không mừng thận nhập. Vô hậu cung, phi ngựa giống, các vị thư hữu xin yên tâm cất chứa. )

Tương Tự Truyện Siêu Cấp Thời Không Nhẫn