Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Siêu Cấp Ninja Hệ Thống

Truyện có 272 chương.
1
Tông Gia Dòng Độc Đinh
2
Đại Hôn
3
Ninja Hệ Thống
4
Tây Sơn Gia
5
Chẻ Củi Thiếu Gia
6
Nhiệm Vụ Tiến Triển
7
Thể Dục Buổi Sáng
8
Mỹ Vị Sủi Cảo
9
Tân Thủ Lễ Bao
10
Điên Cuồng Hằng Ngày
11
Mộc Hạ Tuyết Nại
12
Chỉ Đạo
13
Nướng Cá Cơm Cùng Sushi
14
Thông Thường Ngày Cuối Cùng
15
Nồi Lẩu
16
Bát Môn Độn Giáp
17
Nhiệm Vụ Mới
18
Đáp Ứng
19
Ninja Học Viện
20
Sơn Điền Sa Chức
21
Một Quyền!
22
Shuriken Khảo Thí
23
Đông Phương Thác Hải
24
Hoàn Thành Khảo Thí
25
Mười Chén Thịt Thăn Mì Sợi
26
Tây Sơn Hồng Diệp Sủi Cảo
27
Sau Lưng Gia Gia
28
Sân Nhỏ Cải Tạo
29
3s Cho Điểm
30
Huyết Kế Giới Hạn Sharingan
31
Đệ Tam Tiểu Tổ
32
Đạo Sư Khảo Hạch
33
Diễm Hoàn
34
Sharigan Công Hiệu
35
Lão Sư
36
Nổ Lên!
37
Huyễn Thuật
38
Ông Cháu Gặp Mặt
39
Một Chỗ Nhảy Dây
40
Ngũ Vị Hương Thịt Bò
41
Đặc Huấn Bắt Đầu
42
Đoàn Đội
43
Đánh Lén Ban Đêm
44
Khai Chiến!
45
Nham Lao Thuật
46
Dụ Địch
47
Khóa Chặt Mục Tiêu
48
Đối Chiến Hắc Bào Nhân
49
Bạo Phát!
50
Lý Liên Hoa
51
Ràng Buộc
52
Cường Lực Trị Liệu
53
Sát Lục
54
Chém Thủ Lãnh Đạo Tặc
55
Lôi Dã Cùng Quỷ Nha
56
Chiến Đấu Chào Cảm Ơn
57
Phục Chế Công Năng
58
Đề Thăng
59
Lừa Bố Mày Rasengan
60
Lão Bà
61
Nhiệm Vụ Đẳng Cấp
62
Ngăn Cản
63
Ước Chiến
64
Thiên Tử Ám Vệ
65
Phó Ước
66
Luận Bàn
67
Chiến Thắng
68
Cấp Độ D Nhiệm Vụ
69
Nhiệm Vụ Hoàn Thành
70
Đao Danh
71
Hao Thiên Nhai
72
Làm Cho Người Ta Chờ Mong Nhiệm Vụ Ban Thưởng
73
Long Nhất
74
Ninja Phục Chế
75
Thương Mục An Bài
76
Tiểu Tổ Đối Chiến Huấn Luyện
77
Hảo Hữu Độ Đề Thăng
78
Thần Tượng Khảo Nghiệm
79
Chủ Động Buông Tha
80
Hai Chiêu Quỷ Đao Thuật
81
Đến Từ Diệu Mộc Sơn Thông Linh Mật Quyển
82
Ký Kết Thông Linh Khế Ước
83
Thật Lớn Một Cái Cóc!
84
Lôi Dã Tiến Cử
85
Liên Hợp Khảo Hạch
86
Lưu Hỏa Lần Đầu Tiên Mở Khóa
87
Diễm Chước
88
Danh Ngạch Cuộc Chiến, Bắt Đầu!
89
Đăng Tràng
90
Tam Nguyên Gia Đại
91
Một Kích Kết Cục Đã Định
92
Tiểu Đội Đệ Nhất
93
Đông Phương Ấu Sơ
94
Danh Ngạch Chi Tranh
95
Khai Chiến
96
Diễm Chước Chi Uy
97
Thông Linh Dạ Bạch
98
Diêm Nguyệt Chi Vũ
99
Cái Thứ Hai Danh Ngạch
100
Bàn Quay Rút Thưởng
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 272