Hình bìa

Siêu Cấp Miểu Sát Hệ Thống

Tác giả Thần Oa Oa
Thể loại Huyền Huyễn Dị Giới
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,182,801
Convert 100%
Cập nhật
196 thích
8523 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Ngô Thiên xuyên việt Dị Giới đạt được siêu cấp miễu sát hệ thống, phàm là những người cản đường đều miễu sát! Mục tiêu của ta là: “Đi đến Dị Giới đỉnh phong, nghênh tiếp vạn giới mỹ nữ!”

Thiên tài? Miễu sát!

Yêu thú? Miễu sát!

Thần Ma? Miễu sát!

Mỹ nữ? Miễu... Được rồi, cái này hay là mang trở về lại miễu sát a!

Tương Tự Truyện Siêu Cấp Miểu Sát Hệ Thống