Hình bìa

Siêu Cấp Học Thần

Tác giả Quỷ Cốc Tiên Sư
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,189,029
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
1
1
1
345 thích
17452 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Lấy ra 'Nhị chỉ thiện công'!" "Tinh luyện hoàn thành!" "Thu được skill 'Hàm nghĩa - Thiên Niên Sát', chu vi mười mét bên trong, một chỉ điểm ra, Tất trong cúc!" —— "Item 'Xà phòng' tinh luyện hoàn thành!" "Thu được item 'Tuyệt đối xà phòng', chỉ định đối thủ ném ra, Tất Kiểm!" ...

Tương Tự Truyện Siêu Cấp Học Thần