Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

36

Bình

504

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch) của tác giả Trừ Chín Mươi

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
30,000
2
10,000
3
2,000
4
2,000
5
2,000
6
1,500
7
1,500
8
1,000
9
1,000
10
1,000
11
657
12
610
14
200
15
200
16
200
17
200
18
200
19
50
20
50