Hình bìa

Siêu Cấp Bổ Khoái Hệ Thống

Tác giả Hổ Việt
Thể loại Võ Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 677,533
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
29 thích
448 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta . . . chờ một chút, hệ thống này vì cái gì còn có nhiệm vụ? Kết thúc không thành sẽ chết, cái này gọi cái gì hệ thống? ! Thiên Bộ hệ thống, Đại thiên tuần bộ, thưởng thiện phạt ác! Ông trời đền bù cho người cần cù , nhiệm vụ nhiều hơn, ban thưởng nhiều hơn, hối đoái nhiều hơn! Thiên Đạo vô tình , nhiệm vụ thất bại, tức thời gạt bỏ! Thế là, Lộ Tuấn đau nhức cũng khoái hoạt lấy, bắt đầu truy bắt thiên hạ hành trình.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Siêu Cấp Bổ Khoái Hệ Thống