TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Say Nụ Cười (Túy Hoàn Nhan) trên app.
OPEN
Hình bìa

Say Nụ Cười (Túy Hoàn Nhan)

#SNCHN

Tác giả Trang Sinh Hiểu Mộng
Thể loại Cổ Đại Đam Mỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 30,505
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
8 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thể loại: cung đình, nhất thụ nhất công, niên hạ công x đại thúc thụ, nam nam sinh tử, sản nhũ, HE
Editor: Liễu Tâm Nhi

Nếu như người ngày ngày vui mừng như vậy thì ta cũng thực sự rất vui vẻ.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Say Nụ Cười (Túy Hoàn Nhan)