Nhân Vật Trong Truyện Sát Thần

Thạch Nham

Nhân Vật Chính

Xuyên không từ thế giới khác đến thân ttheernguoiwf cùng tên Thạch Nham tại Thạch Gia hương minh ...