Danh sách chương Sát Thần

Chương mới lên trước
Truyện có 1614 chương.
Dị Thế Trùng Sinh
1
Thoát Thai Hoán Cốt
2
Sơ Chiến!
3
Dược Nô
4
Thiểm Điện Võ Hồn
5
Bất Tử Võ Hồn
6
Nhị Trùng Thiên
7
Bạch Nhận Ngọc Chu
8
Thoát Thân
9
Kéo Xuống Nước!
10
Phản Kích
11
Thần Bí Vũ Kỹ Trong Huyết Văn Giới
12
Vượt Cấp Tập Sát
13
Âm Thanh Của Thiên Nhiên
14
Tiến Vào Tiên Thiên
15
Bảo Đồ
16
Thập Bội Trọng Lực
17
Cùng Đi Đoạn Đường
18
Thạch Hóa Võ Hồn
19
Cực Hạn Rèn Luyện
20
Biến Thái
21
Thạch Gia
22
Lão Nha Dong Binh Đoàn
23
Phiền Toái
24
Quỷ Ảnh
25
Bác Mệnh
26
Ba Phương Liên Thủ
27
Kinh Thiên Nhất Bạo
28
Ăn Người
29
Trong Hốc Cây
30
Lam Ma Viêm
31
Lôi Dực Ngân Lang
32
Âm Luật Võ Hồn
33
Võ Hồn Thần Bí
34
Đổ Môn
35
Bạo!
36
Giết!
37
Vũ Kỹ Linh Cấp
38
Thiên Địa Nhân Tam Hỏa
39
Chia Của
40
Tiên Thiên Tam Trùng Thiên!
41
Mỗi Người Đi Một Ngả
42
Bắc Minh Gia
43
U Tịch Trấn
44
Biến Hóa
45
Liếc Mắt Từ Xa
46
Thiên Vẫn Thành
47
Trắc Luyện
48
Thiên Môn Cùng Thần Vực
49
Cắt Một Nhát
50
Võ Hồn Điện
51
Điểm Bí Mật
52
Người Tả Gia Đến
53
Tả Thi
54
Quái Nhân
55
Huyền Vũ Chân Cương Cùng Long Quy Linh Giáp
56
Ở Trên Tay Ta!
57
Mật Mưu
58
Phong Vân Khởi Động
59
Vô Tận Hải
60
Tam Đại Kiều Sở
61
Đối Diện Gặp Lại Không Nhận Ra
62
Võ Đấu Hội
63
Dược Vương Mộc Tuân
64
Sóng Ngầm
65
Không Sợ
66
Cuộc Chiến Thế Gia
67
Nghiêng Về Một Phía
68
Tin Tưởng Ta!
69
Nhìn Chăm Chú
70
Thừa Dịp Hắn Bệnh, Lấy Mạng Hắn!
71
Các Bên Tính Kế
72
Thiên Thạch Dị Biến
73
Tạm Biệt Không Tiễn!
74
Một Nụ Hô
75
Kiêu Hùng
76
Trùng Kích!
77
Chiến Ma Truyền Thừa
78
Sinh Tử Ấn
79
Hành Tung
80
Nhập Ma Rồi
81
Sải Bước Tiến Lên Từng Bước
82
– Gặp Mặt
83
Đầm Lầy Tử Tịch
84
Nửa Chủ Nhân
85
Tuyệt Âm Bình Địa
86
Huyền Âm Quyết
87
Dị Tượng
88
Ngưng Luyện Âm Châu
89
Thiên Biến
90
Phân Bảo
91
Thiên Môn Hiện
92
Thần Tầm Đại Pháp
93
Ta Đi!
94
Chiến Đấu Hăng Hái
95
Một Mạch Giết Tới!
96
Xoắn!
97
Được Người Ta Nuôi Mập
98
Nhưng Mà, Ta Muốn Giết Ngươi!
99
Chịu Đựng!
100