Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Sáp Huyết

Truyện có 485 chương.
1
Liều Mạng
2
Thiên Vương.
3
Khổ Chiến.
4
Huynh Đệ.
5
Kinh diễm.
6
Ngũ Long.
7
Diệu Ca.
8
Quan Ti.
9
Thái Hậu.
10
Ninh Minh.
11
Ám Lưu.
12
Chém giết
13
Chém giết (2)
14
Thòng Lọng
15
Vũ Thường
16
Tình cờ
17
Huynh Đệ (p4)
18
Huynh Đệ (p5)
19
Kinh Diễm (1)
20
Kinh diễm (2)
21
Kinh diễm (3)
22
Kinh diễm (4)
23
Kinh Diễm (5)
24
Ngũ Long (P1)
25
Ngũ Long (P2)
26
Ngũ Long (P3)
27
Ngũ Long (P4)
28
Diệu ca (1)
29
Diệu ca (2)
30
Diệu Ca (3)
31
Diệu Ca (4)
32
Diệu Ca (5)
33
Diệu Ca (6)
34
Quan Ti (1)
35
Quan Ti (2)
36
Quan Ti (3)
37
Quan Ti (4)
38
Quan Ti (5)
39
Quan Ti (6)
40
Thái Hậu (p1)
41
Thái Hậu (p2)
42
Thái Hậu (p3)
43
Thái Hậu (p4)
44
Thái Hậu (p5)
45
Ninh Minh (p1)
46
Ninh Minh (p2)
47
Ninh Minh (p3)
48
Ninh Minh (p4)
49
Ninh Minh (p5)
50
Dòng chảy ngầm (p1)
51
Dòng chảy ngầm (p2)
52
Dòng chảy ngầm (p3)
53
Dòng chảy ngầm (p4)
54
Chém giết (p1)
55
Chém giết (p2)
56
Chém giết (p3)
57
Chém giết (p4)
58
Chém giết (p5)
59
Chém giết (p6)
60
Bẫy (p1)
61
Bẫy (2)
62
Bẫy (p3)
63
Bẫy (4)
64
Vũ Thường (p1)
65
Vũ Thường (p2)
66
Vũ Thường (p3)
67
Vũ Thường (p4)
68
Vũ Thường (p5)
69
Tình cờ (1)
70
Tình cờ (2)
71
Tình cờ (3)
72
Tình cờ (4)
73
Thiên tử (p1)
74
Thiên tử (p2)
75
Thiên tử (p3)
76
Thiên tử (p4)
77
Yêu nhau (1)
78
Yêu nhau (2)
79
Yêu nhau (3)
80
Yêu nhau (4)
81
Yêu nhau (5)
82
Nhu tình (1)
83
Nhu tình (2)
84
Nhu tình (3)
85
Nhu tình (4)
86
Nhu tình (5)
87
Vận số (1)
88
Vận số (2)
89
Vận số (3)
90
Vận số (4)
91
Vận số (5)
92
Ám sát (1)
93
Ám sát (2)
94
Ám sát (3)
95
Ám sát (4)
96
Ám sát (5)
97
Truy mệnh (1)
98
Truy mệnh (2)
99
Truy mệnh (3)
100
Truy mệnh (4)