Hình bìa

Sân không vắng vẻ tàn xuân

Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại Ngôn Tình
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 140,928
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
469 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tên tác phẩm: Tịch mịch không đình xuân dục vãn

Sân không vắng vẻ tàn xuân (Trần Trọng Kim dịch)

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Người dịch: 无名♫ (gọi tắt VD)

Độ dài: 18 chương*

Thể loại: Cổ đại, ngược, SE (GE)

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Sân không vắng vẻ tàn xuân