Hình bìa

Robot Bão Tố

Tác giả Chính Nguyệt Sơ Tứ
Thể loại Khoa Huyễn Nữ Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 267,837
Convert 100%
Cập nhật
27 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

➼ Nhiệt huyết, âm mưu, chiến tranh , nhiệm vụ, chạy trốn... ❣

➼ Tại cái này dục huyết phấn chiến thời đại, chỉ có trở thành cường giả mới có tư cách đi quyết định vận mệnh của người khác! ❣

➼ Tỷ như hắn, tinh tế người đàn ông mạnh mẽ nhất, nàng muốn chinh phục hắn! Dùng máu của hắn vì Robot nhiễm lên một màn kia ửng đỏ! ❣

Tương Tự Truyện Robot Bão Tố