Hình bìa

Quyền Ngự Đại Minh

Tác giả Tiểu Hắc Túy Tửu
Thể loại Lịch Sử Trùng Sinh
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,575,662
Convert 100%
Cập nhật
5926 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Quyền Ngự Đại Minh giới thiệu tóm tắt: Vạn Lịch bốn mươi lăm năm, Lý Hoành Vũ bất ngờ trở thành một chỗ đại tộc ba phòng Đại thiếu gia, bản năng hưởng hết vinh hoa phú quý nhưng không ngờ kỳ danh dưới sản nghiệp lần lượt bị tộc trưởng thị cường chiếm lấy.

Cùng lúc đó Đại Minh cũng rơi vào nội ưu ngoại hoạn, quan ngoại chiến sự cùng với kinh thành đảng tranh làm cho Đại Minh đế quốc từ từ suy sụp.

Vì thiên hạ Thương Sinh, cũng vì mình cùng người ở bên cạnh, nhân vật chính quyết định bước lên hoạn lộ.

Có điều đầu tiên, hắn nhất định phải phấn khởi phản kích, đoạt lại bị tộc trưởng chiếm lấy sản nghiệp.

Tương Tự Truyện Quyền Ngự Đại Minh