Hình bìa

Quỷ Kiếm Chí Tôn

Tác giả Cổ Thần
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,921,288
Convert 100%
Cập nhật
369 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Sinh cho rằng nhân kiệt, tử cũng Quỷ Hùng!

Nhân vật chính Diệp Thần, một người một chiêu kiếm, lang bạt Địa Ngục, vung kiếm âm minh, giết tiến vào âm tào địa phủ, chém cô hồn dã quỷ, giết âm minh quỷ thần!

Mà lại, xem Diệp Thần thân nằm hoàng tuyền, hồn quá làm sao, tìm Mạnh Bà, hỏi Tam Sinh, cùng vạn ngàn quỷ nữ ở bỉ ngạn ngắm hoa!

Tương Tự Truyện Quỷ Kiếm Chí Tôn