Hình bìa

Quan Tiên

Tác giả Trần Phong Tiếu
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,422,409
Convert 100%
Cập nhật
100 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nhất cửu cửu lục niên, thất nguyệt bát nhật, hắc sắc thất nguyệt, cao khảo đích nhật tử.Trần thái trung bất hỉ hoan giá môn khóa, sở dĩ, tha căn bản tựu một hữu phục tập.

Một hữu nhân năng tại giá dạng đích điều kiện hạ tác tệ. Đãn thị, trần thái trung tố đáo liễu, tuy nhiên tha đích khảo vị, tại giáo thất đích đệ nhị bài trung gian vị trí.

Nan đạo thị ngã nhãn hoa liễu? Tha nhu nhu tự kỷ đích nhãn tình, tử tử địa trành trứ na cá nam sinh. Tất cả có trong "Quan Tiên".

Tương Tự Truyện Quan Tiên