Hình bìa

Quân Lâm Chư Thiên

Tác giả Cách Bích Lão Vương
Thể loại Huyền Ảo Khoa Huyễn Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,418,420
Convert 100%
Cập nhật
69 thích
8405 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là một cái tu chân giả, vì cầu trường sinh cửu thị, không ngừng xuyên qua võ hiệp, huyền huyễn, tu chân các loại vị diện cố sự.

Sau này cũng sẽ gặp lại Tiêu Viêm , Medusa ,v.v( Thế giới đấu phá thương khung ) , Thần Mộ , Tây Du Ký , Phong Thần Thế giới , cũng sẽ gặp lại "Hồng Thất Công" "Âu Dương" " Quách Tĩnh" , Hoàng Dung v.v Ở Phàm Nhân vị diện tu chân giới : Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kết Đan Kỳ, Nguyên Anh kỳ +----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+

Tương Tự Truyện Quân Lâm Chư Thiên