Hình bìa

Pokemon Chi Phong Nguyệt Vô Biên

Tác giả Nhạn Ly
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 172,420
Convert 100%
Cập nhật
77 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Diệp Phong , một cái sắp đi vào sân trường đại học trạch nam(*) , trong lúc vô tình xuyên việt đã đến Pokemon thế giới . Nhìn hắn như thế nào trong cái thế giới này siêu việt Thiên Vương , siêu việt quán quân , thậm chí siêu việt Tinh Linh Chưởng môn nhân .

Tương Tự Truyện Pokemon Chi Phong Nguyệt Vô Biên