Hình bìa

Pokemon Chi Kim Tiền Hệ Thống

#PCKTHT

Tác giả Cô Quạnh Nam Hài
Thể loại Dị Giới
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,304,733
Convert 100%
Cập nhật
485 thích
30657 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Bầu trời xanh thẳm Pidgeot chính giương cánh bay lượn, Gyarados xuyên toa ở sóng dâng trào bên trong đại dương, Milotic đứng ngạo nghễ ở dưới ánh mặt trời...

Lâm Tiêu ở đây triển khai một đoạn lấy Pokemon huấn luyện đại sư làm mục tiêu lữ đồ, các loại tình bạn, tình thân, ái tình từng hình ảnh trình diễn, Lâm Tiêu cảm thấy nếu như không có hệ thống này "Mua Rayquaza cần kim tệ 50 vạn! !" Vua hố giá cả, như vậy tất cả trở nên mỹ hảo …

Tương Tự Truyện Pokemon Chi Kim Tiền Hệ Thống