Hình bìa

Pokemon Chi Bất Tử Điểu

Tác giả Tiểu Thanh Tiêu
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 941,153
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
38 thích
3788 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

【 Phi lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Pokemon chi Bất Tử điểu 】 Pokemon kết thúc, Siêu Thần kết thúc, Digimon kết thúc, Hokage kết thúc.

"Muốn trở thành Lăng thị tập đoàn dưới cờ khách sạn sản nghiệp chủ bếp, vậy liền để ta xem các ngươi bản sự đi, như là không thể để cho ta hài lòng, như vậy các ngươi đầu bếp kiếp sống cũng liền mang ý nghĩa kết thúc." Ngay trước Viễn Nguyệt học viên hết thảy học sinh trước mặt, Ryo ngữ khí lười biếng nói ra.

Tương Tự Truyện Pokemon Chi Bất Tử Điểu