Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phượng Huyền Cung Thương

Truyện có 126 chương.
1
Biến Cố
2
Trúng Độc
3
Phụ Tử
4
Đoạn Tụ
5
Đoạn Khâm
6
Tranh Chấp
7
Chữa Thương
8
Rời Đi
9
Phi Mộng
10
Hái Hoa Tặc
11
Cứu Người
12
Qua Lại
13
Tiên Sinh Phòng Thu Chi
14
Vong Xuyên
15
Trọng Ức (kí Ức Quan Trọng)
16
Tùy Ngôn
17
Kỹ Viện
18
Ngưng Sầu
19
Chiết Tâm
20
Ma Yểm
21
Đau
22
Tình Cổ
23
Tản Mộng
24
Tiếc Là Không Làm Gì Được
25
Không Làm Sao Hơn
26
Hôn Mê
27
Biệt Ly Tâm
28
Nói Vội Vàng
29
Gặp Lại
30
Tình Kí
31
Xa Hoa Chi Đêm
32
Hoàng Khâu
33
Cùng Củ
34
Kiếp Phù Du Đoạn Trường
35
Hoài Không
36
Tình Sâu
37
Hối Hoặc
38
Thù Hận
39
Mưa Gió Tùy Ý
40
Tình Mê Ly
41
Biết Khổ Vì Ai
42
Mạc Thu
43
Vọng Thư Nhan
44
Biết Vị Đường
45
Dục Tĩnh Không Ngớt
46
Tranh Mạc Đình
47
Không Thể Không Ưu
48
Quay Về Mộng Lãnh
49
Gặp Lại Không Nhìn Được
50
Độc Giải
51
Hướng Nhân (một)
52
Hướng Nhân (hai)
53
Thanh Dương
54
Tái Thiệp Trần Thế
55
Diễn Chi Nhan
56
Thiều Quang
57
Di Đoan
58
Miên Cổ
59
Tâm Lạc Mưa Gió
60
Hư Giống
61
Ai Mạc Hưu
62
Quạnh Quẽ
63
Cố Nhân Hiện
64
Đêm Rét Lạnh
65
Chịu Nhục
66
Buông Tay
67
Biết Chi Bằng Không Biết
68
Không Thể Ngủ
69
Mưa Gió
70
Thanh Y
71
Ân Uý Ly
72
Gặp Lại
73
Tố Tâm Sự
74
Ấm Lòng
75
Đêm Xuân
76
Không Hỏi Gặp Lại
77
Du Thành Về
78
Ôn Nhu Ý Nùng
79
Tả Niệm Chi Thương
80
Mê Tình Hoặc
81
Tình Đã Nặc, Nói Chưa Trì
82
Hồn Định Ba (1)
83
Hồn Định Ba (2)
84
Tình Lưu Luyến (1)
85
Tình Lưu Luyến (2)
86
Nùng Tình
87
Tình Địch Chi Ngộ
88
Lang Tâm Khó Dò
89
Tranh Giành Tình Nhân
90
Thận Thận Thận Nhập!
91
Tác Tình Khiên (1)
92
Tác Tình Khiên (2)
93
Tâm Tự Phiêu Linh
94
Đi Nơi Nào
95
Tái Kiến Hoàng Khâu
96
U Minh Giản
97
Tình Thâm Không Thọ
98
Hiểu Nhau Mấy Phần
99
Một Mình Đoạn Trường
100
Lôi Chấn Chi Yến (1)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 126