Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phù Hoàng

Truyện có 2224 chương.
1
Trần Tịch
2
Rời Đi
3
Tin Dữ
4
Kẻ Địch
5
Ngọc Trụy
6
Động Phủ
7
Quý Ngu
8
Phục Hy Tượng Thần
9
Thiên Tinh Học Phủ
10
Chiến Thuật
11
Thanh Khê Tửu Lầu
12
Linh Trù Sư
13
Luyện Thể
14
Tu Luyện
15
Thần Hồn Diệu Dụng
16
Tiểu Công Chúa
17
Kiểm Tra
18
Đỗ Thanh Khê
19
Phòng Gian Nhỏ
20
Tiểu Nhút Nhát
21
Quỷ Chiến
22
Lưu Vân Kiếm Tông
23
Linh Lung Các
24
Chỉ Điểm
25
Đại Băng Quyền
26
Hồng Diệp Học Phủ
27
Nam Man Cấm Địa
28
Tử Tê Đại Yêu
29
Cống Phẩm
30
Vỡ Thạch Như Phấn
31
Lý Hoài
32
Tô Kiều
33
Long Uyên Con Cháu
34
Băng Đuôi Ong Độc
35
Hội Tụ
36
Cao Thủ Như Mây
37
Nam Man Minh Vực
38
Huyền Minh Sát Khí
39
Máu Tanh Vùng Núi
40
Giết Phỉ
41
Điệp Huyết Thành
42
Trần Tịch Sự Phẫn Nộ
43
Chiến Đấu Ba
44
Kiếm Gãy
45
Đáp Án
46
Động Minh Khiến
47
Xích Viêm Sơn Mạch
48
Kinh Biến
49
Hang Động
50
Tiên Phủ Giấy Hoa Tiên
51
Trân Bảo Điện
52
Tỳ Hưu
53
Khắp Nơi Hội Tụ
54
Xoay Tay Thành Mây
55
Bách Thảo Điện
56
Chém Giết
57
Lý Minh
58
Kim Linh Liên Quả
59
Tính Toán Không Một Chỗ Sai Sót
60
Vạn Năm Chờ Đợi
61
Mộc Khuê
62
Lệ Hổ
63
Kinh Hỉ Không Ngừng
64
Lên Cấp Tử Phủ
65
Đại Yêu Chầu Mừng
66
Hùng Bi
67
Phong Chi Đạo Ý
68
Trần Tịch Sức Chiến Đấu
69
Giết Đến Cửa
70
Chiến Hắc Viên Vương
71
Oan Hồn Ác Quỷ
72
Thiên Ưng Đại Trận
73
Chiến Lôi Ưng Vương
74
Xảo Ngộ Cố Nhân
75
Kiếm Chỉ Khiếu Nguyệt Lĩnh
76
Phong Vân Thay Đổi
77
Mặc Giao Vương
78
Huyễn Thần Thuật
79
Lao Phòng Cuộc Chiến
80
Chiến Côn Bằng Vương
81
Thuỷ Triều Đạo Ý
82
Hư Vô Phong Kiếm
83
Hữu Nghị
84
Lão Ba Ba Vương Ý Đồ Đến
85
Sông
86
Bế Quan
87
Âm Dương Điên Đảo Sơn
88
Huyền Từ Núi
89
Khởi Hành Trở Lại
90
Sắp Tới
91
Lam Hải Thành
92
Tử Kim Thiên Bảo Lệnh
93
Yên Phong Lưu Quang Kiếm Trận
94
Cố Thổ Không Ở, Khi
95
Dư Luận Xôn Xao
96
Huyết Hải Thâm Cừu, Giết Giết Giết!
97
Huyết Hải Thâm Cừu, Giết Giết Giết!
98
Huyết Hải Thâm Cừu, Giết Giết Giết!
99
Huyết Hải Thâm Cừu, Giết Giết Giết!
100
Huyết Hải Thâm Cừu, Giết Giết Giết!