Hình bìa

Phù Diêu

Tác giả Đoạn Nhận Thiên Nhai
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,832,037
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
9 thích
16741 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Bạn đang đọc truyện Phù Diêu của tác giả Đoạn Nhận Thiên Nhai trên trang đọc truyện online.Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương Quốc Hoa sẽ chọn như thế nào? Tiếp tục lựa chọn như trước hay chọn con đường phát triển khác?

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Phù Diêu