Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phong Thiên Yêu Tôn

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay!

ankin94 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
4 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

!!!!!!!!!!!!!!!!!

xuyên không