Hình bìa

Phong Thần Tướng Sư

Tác giả Tiểu Tàng Tẫn Nhất Sinh Ái
Thể loại Đô Thị Linh Dị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,084,046
Convert 100%
Cập nhật
1985 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta là linh dị bạn bè , nổi bật đối với mệnh, tướng , bói toán cảm thấy hứng thú , ngày nào đó đồ đệ của ta mời ta tham gia tốt nghiệp chiếu , một đêm kia , ta gặp quỷ , gặp thật đạo sĩ , chẳng biết tại sao đốt lên tướng khí chi hỏa , một cái tự xưng là biểu tỷ ta tiểu quỷ nữ hài , nàng xuất hiện , để cho ta một lần nữa trở lại mười năm trước trí nhớ , nguyên lai khi đó ta đã bị gieo xuống tướng môn mầm mống , mười năm sau đó hôm nay , nàng xuất hiện , cũng ý nghĩa ngưu đầu mã diện trọng lâm nhân gian , thay ta mở ra U Minh Chi Nhãn!

Tương Tự Truyện Phong Thần Tướng Sư