Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phong Lưu Kỳ Hiệp

BiroPA · Phàm Nhân ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay nd truyện khá ok, ra chương tốc độ lên tg nha