Danh sách chương Phi Thăng Chi Hậu

Chương mới lên trước
Truyện có 542 chương.
Vạn Ma Diễn Sinh quyết.
542
Thầy trò
541
Hai chủ nhân Sát Lục.
540
Khách đến từ đại thứ nguyên
539
Chí Tôn lộ ra bí mật.
538
Sự thật của cuộc chiến thần ma và tình cảnh khó khăn của Thái Cổ
537
Chiến cuộc (phần 6)
536
Chiến cuộc (phần 5)
535
Chiến cuộc (phần 4)
534
Chiến cuộc (phần 3)
533
Chiến cuộc (phần 2)
532
Chiến cuộc (phần 1)
531
Chí tôn xuất hiện
530
Ván cờ lớn nhất
529
Hỗn loạn kéo dài (phần 8)
528
Hỗn loạn kéo dài (phần 7)
527
Hỗn loạn kéo dài (phần 6)
526
Hỗn loạn kéo dài (phần 5)
525
Hỗn loạn kéo dài (phần 4)
524
Hỗn loạn kéo dài (phần 3)
523
Hỗn loạn kéo dài (phần 2)
522
Hỗn loạn kéo dài (phần 1)
521
Ám Hắc ma long
520
A Tu La ma tộc (2)
519
A Tu La ma tộc (1)
518
Quân đoàn ma tộc Thái Cổ
517
Thủ hạ cũ của Xi Vưu
516
Hắc Ám viễn chinh quân và Hư Vô Chi Quân
515
Thế lực hợp nhất
514
An Đức Liệt rời đi và kế hoạch của tà hồn
513
Hai Thế Giới của Bổn Tôn
512
Quyết tâm của Ma Đế Hoàng.
511
Thiên địa là kiếm
510
Quyết chiến Xi Vưu (phần 4)
509
Quyết chiến Xi Vưu (phần 3)
508
Quyết chiến Xi Vưu (phần 2)
507
Quyết chiến Xi Vưu (phần 1)
506
Đệ tử thứ hai của Phong Vân Vô Kỵ
505
Món quà của ma thần Xi Vưu
504
Bí mật của Ma vực
503
Hủy Diệt Chi Chủ
502
Sự kết hợp của Sát Lục Chi Chủ và Kiếp Ma Đạo
501
Tầng thứ mười của Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp
500
Người sáng tạo Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp
499
Chúng ta không sợ bị lãng quên
498
Cơn giận của các Hắc Ám Quân Chủ
497
Sát Lục ma quyết tầng thứ ba, Sát Lục Chi Chủ
496
Nghịch chuyển cửu tinh
495
Ngũ tinh luyện thể
494
Sự quật khởi của vương triều Trung Ương
493
Chiến tranh vương triều.
492
Sự khiêu chiến của vương triều Ni Cổ Lạp Tư
491
Độc Cô và Tây Môn rời đi.
490
Xi Vưu xuất thế
489
Quyết định của Phong Vân Vô Kỵ
488
Vạn Ma Diễn Sinh quyết
487
Phá Diệt Đạo Chủ
486
Kiếm Thần sống hay chết?
485
Đệ Ngũ Chí Tôn
484
Bí mật của Đông Hải
483
Vô thượng thiên ma
482
Nơi phong ấn của Thái Cổ đệ nhất tà ác
481
Cái chết của Chiến Đế
480
Kiếm Thần sống hay chết?
479
Người đứng đầu Bắc Hải tù đồ
478
Truyền thuyết của Thiên Ma tộc
477
Xi Vưu chiến giáp
476
Kinh biến (phần 2)
475
Kinh biến (phần 1)
474
Vương triều đại đế, Ma Đế Hoàng
473
Giấc mộng (phần 3)
472
Giấc mộng (phần 2)
471
Giấc mộng (phần 1)
470
Chiến phần huyền bí
469
Chiến tộc đổi chủ
468
Hoàng giáng lâm
467
Thao Thiết
466
Ma Viên Ma Giới
465
Vương triều Trung Ương
464
Thần phục
463
Vô Cùng lĩnh vực, vô hạn phục chế
462
Ma Giới chuyển sinh
461
Kế hoạch của đệ nhất phân thần
460
Ban tên cho ma nghiệt
459
Con của Phong Vân Vô Kỵ
458
Thiên hạ luận võ (phần 2)
457
Thiên hạ luận võ (phần 1)
456
Thế giới (phần 2)
455
Thế giới (phần 1)
454
Mạt Lệ chi kiếp (phần 3)
453
Mạt Lệ chi kiếp (phần 2)
452
Mạt Lệ chi kiếp (phần 1)
451
Trở về Kiếm các
450
Thập Phương Câu Diệt
449
Thời Gian chi kiếm
448
Hoàng và Bổn Tôn
447
Truyền thuyết và truyền thuyết
446
Chiến
445
Cửu tinh ngôi thứ hai, Nhật Quỹ
444
Ma Giới pháp tắc
443