Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

3

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Phi Thăng Chi Hậu

Truyện có 542 chương.
542
Vạn Ma Diễn Sinh quyết.
541
Thầy trò
540
Hai chủ nhân Sát Lục.
539
Khách đến từ đại thứ nguyên
538
Chí Tôn lộ ra bí mật.
537
Sự thật của cuộc chiến thần ma và tình cảnh khó khăn của Thái Cổ
536
Chiến cuộc (phần 6)
535
Chiến cuộc (phần 5)
534
Chiến cuộc (phần 4)
533
Chiến cuộc (phần 3)
532
Chiến cuộc (phần 2)
531
Chiến cuộc (phần 1)
530
Chí tôn xuất hiện
529
Ván cờ lớn nhất
528
Hỗn loạn kéo dài (phần 8)
527
Hỗn loạn kéo dài (phần 7)
526
Hỗn loạn kéo dài (phần 6)
525
Hỗn loạn kéo dài (phần 5)
524
Hỗn loạn kéo dài (phần 4)
523
Hỗn loạn kéo dài (phần 3)
522
Hỗn loạn kéo dài (phần 2)
521
Hỗn loạn kéo dài (phần 1)
520
Ám Hắc ma long
519
A Tu La ma tộc (2)
518
A Tu La ma tộc (1)
517
Quân đoàn ma tộc Thái Cổ
516
Thủ hạ cũ của Xi Vưu
515
Hắc Ám viễn chinh quân và Hư Vô Chi Quân
514
Thế lực hợp nhất
513
An Đức Liệt rời đi và kế hoạch của tà hồn
512
Hai Thế Giới của Bổn Tôn
511
Quyết tâm của Ma Đế Hoàng.
510
Thiên địa là kiếm
509
Quyết chiến Xi Vưu (phần 4)
508
Quyết chiến Xi Vưu (phần 3)
507
Quyết chiến Xi Vưu (phần 2)
506
Quyết chiến Xi Vưu (phần 1)
505
Đệ tử thứ hai của Phong Vân Vô Kỵ
504
Món quà của ma thần Xi Vưu
503
Bí mật của Ma vực
502
Hủy Diệt Chi Chủ
501
Sự kết hợp của Sát Lục Chi Chủ và Kiếp Ma Đạo
500
Tầng thứ mười của Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp
499
Người sáng tạo Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp
498
Chúng ta không sợ bị lãng quên
497
Cơn giận của các Hắc Ám Quân Chủ
496
Sát Lục ma quyết tầng thứ ba, Sát Lục Chi Chủ
495
Nghịch chuyển cửu tinh
494
Ngũ tinh luyện thể
493
Sự quật khởi của vương triều Trung Ương
492
Chiến tranh vương triều.
491
Sự khiêu chiến của vương triều Ni Cổ Lạp Tư
490
Độc Cô và Tây Môn rời đi.
489
Xi Vưu xuất thế
488
Quyết định của Phong Vân Vô Kỵ
487
Vạn Ma Diễn Sinh quyết
486
Phá Diệt Đạo Chủ
485
Kiếm Thần sống hay chết?
484
Đệ Ngũ Chí Tôn
483
Bí mật của Đông Hải
482
Vô thượng thiên ma
481
Nơi phong ấn của Thái Cổ đệ nhất tà ác
480
Cái chết của Chiến Đế
479
Kiếm Thần sống hay chết?
478
Người đứng đầu Bắc Hải tù đồ
477
Truyền thuyết của Thiên Ma tộc
476
Xi Vưu chiến giáp
475
Kinh biến (phần 2)
474
Kinh biến (phần 1)
473
Vương triều đại đế, Ma Đế Hoàng
472
Giấc mộng (phần 3)
471
Giấc mộng (phần 2)
470
Giấc mộng (phần 1)
469
Chiến phần huyền bí
468
Chiến tộc đổi chủ
467
Hoàng giáng lâm
466
Thao Thiết
465
Ma Viên Ma Giới
464
Vương triều Trung Ương
463
Thần phục
462
Vô Cùng lĩnh vực, vô hạn phục chế
461
Ma Giới chuyển sinh
460
Kế hoạch của đệ nhất phân thần
459
Ban tên cho ma nghiệt
458
Con của Phong Vân Vô Kỵ
457
Thiên hạ luận võ (phần 2)
456
Thiên hạ luận võ (phần 1)
455
Thế giới (phần 2)
454
Thế giới (phần 1)
453
Mạt Lệ chi kiếp (phần 3)
452
Mạt Lệ chi kiếp (phần 2)
451
Mạt Lệ chi kiếp (phần 1)
450
Trở về Kiếm các
449
Thập Phương Câu Diệt
448
Thời Gian chi kiếm
447
Hoàng và Bổn Tôn
446
Truyền thuyết và truyền thuyết
445
Chiến
444
Cửu tinh ngôi thứ hai, Nhật Quỹ
443
Ma Giới pháp tắc