Hình bìa

Phi Điển Hình Môn Thần

Tác giả Nhất Thiên Lưỡng Cá Mộng
Thể loại Cạnh Kỹ
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,351,983
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
114 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta có mắt kép, ta nhãn quang sáu đường! Làm một phi điển hình môn thần, vậy thì cần phải có chút chỗ đặc thù; nếu được xưng thị môn thần, vậy thì nên biểu hiện ra 'Thần' một mặt! Đây là một cái thủ môn chuyện xưa, đây là một cái môn thần chuyện xưa, đây càng thị một phi điển hình môn thần chuyện xưa.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Phi Điển Hình Môn Thần