Danh sách chương Phệ Hồn Nghịch Thiên

Chương mới lên trước
Truyện có 1058 chương.
YÊU NGHIỆT THIẾU GIA
1
THIÊN TÀI BỊ PHONG ẤN
2
ĐIÊN CUỒNG TU LUYỆN
3
NỬA BỘ CÔNG PHÁP NGHỊCH THIÊN
4
CHIÊM TINH ĐẠI SƯ
5
NGÀN NĂM GIA TỘC
6
BÁ TƯỚC PHỤ TỬ
7
KẺ ĐIÊN BẢN TÍNH
8
RỜI NHÀ
9
BINH KHÍ CỔ QUÁI
10
XUNG ĐỘT
11
CÓ ÍT NGƯỜI NGƯƠI KHÔNG THỂ TRÊU VÀO
12
HỒN KHÍ
13
TÔI KIM THẠCH
14
THỦ MỘ
15
CỔ MỘ KINH HỒN
16
THẦN PHẠT CHI LỆNH
17
THẨM PHÁN LUÂN HỒI THƯƠNG
18
NGẢI LIÊN NA
19
VỊ HÔN PHU
20
TRONG TRUYỀN THUYẾT BỐN MƯƠI LĂM ĐỘ GIÁC
21
LẦN ĐẦU TIÊN TIẾP XÚC THÂN MẬT
22
CHIẾN SĨ CAO GIAI
23
CƯỜNG GIẢ SIÊU CẤP
24
MỸ NỮ ĐUỔI THEO MÔN
25
YÊU NỔI ĐIÊN LÃO TỔ TÔNG
26
CÁCH MÃ TỘC
27
HỘI ĐẤU GIÁ
28
GIA TỘC VŨ NHỤC
29
QUYẾT ĐẤU
30
KINH DIỄM NHẤT THƯƠNG
31
THÀNH HỒN
32
THẬP NHỊ CUNG
33
THẬP NHỊ CUNG ( TỤC )
34
TIỂU CÔ NƯƠNG
35
PHONG ẤN
36
MÓN TIỀN ĐẦU TIÊN
37
TRUYỀN THỤ THÔN PHỆ
38
CHƯƠNG BIẾN ĐỔI LỚN
39
HẾ THẦN BẢO TÀNG
40
RỜI ĐI
41
HUNG HIỂM BIỂN CA RÍP
42
BA HẢI TẶC
43
YÊU HOẶC CHÚNG SINH NỮ VƯƠNG HẢI TẶC
44
KHÔI LỖI SƯ
45
THUYỀN THƯỞNG LỆNH
46
LÁI CHÍNH HUNG TÀN
47
TRÊN THUYỀN KÍCH ĐẤU
48
THÂN PHẬN BẠO LỘ
49
QUÁI DỊ LỤC ĐỊA
50
THẤT LẠC CHI ĐẢO
51
XÀ VƯƠNG TRỜI XANH
52
MA THÚ TƯỢNG NGƯỜI
53
LẠI PHONG ẤN
54
HAI ĐÓA CÂY HOA CÚC MỘT CÁI TRƯ
55
NĂM QUÁI GÌ ĐÓ
56
SÁU MIẾNG TINH HẠCH
57
LIỆT DIỄM CUỒNG ĐAO
58
LONG TỘC VIỄN CỔ
59
CÔNG PHÁP KHÔNG KẾT QUẢ
60
TÂY BỘ SƠN CỐC
61
KHỦNG BỐ TRANH ĐẤU
62
LUYỆN KIM SƯ
63
SIÊU GIAI TRỨNG SỦNG VẬT
64
HUNG TÀN HẮC RÂU RIA
65
RỜI ĐẢO
66
NỮ ĐỒNG
67
TIỂU THÁI MUỘI
68
THẬP NHỊ CUNG XUẤT HIỆN
69
TRÊN BIỂN CHI VƯƠNG
70
THUYỀN TRƯỞNG MỸ NỮ
71
THẦN BÍ HẮC BUỒM
72
THỨ BẢY ĐẠI TUYỆT ĐỊA
73
THỨ BẢY ĐẠI TUYỆT ĐỊA 2
74
NỬA SAU BỘ CÔNG PHÁP
75
CẤM CHẾ GIẢI TRỪ
76
PHÁP KHẮC TIỂU ĐẢO
77
BÊN ĐƯỜNG GIẾT NGƯỜI
78
GIÁC ĐẤU
79
SINH TỒN
80
VÒNG TAY KHẾ ƯỚC
81
VÒNG TAY KHẾ ƯỚC 2
82
TRẬN ĐẦU
83
ÁC ĐẤU
84
THẮNG HIỂM
85
GẶP RẮC RỐI
86
CỔ QUÁI MẮT GÀ CHỌI
87
NGOÀI Ý MUỐN XUNG ĐỘT
88
LIỄU PHONG NGUYÊN TẮC
89
TA HUNG ÁC TÔI NGÀY XƯA CÀN RỠ
90
KHỦNG BỐ VÔ LƯƠNG TRƯ
91
CHIẾN LỢI PHẨM
92
CHIẾN LỢI PHẨM ( TỤC )
93
PHÒNG SỐ 2 ĐỆ NHẤT NHÂN CÙNG THẦY THUỐC
94
NĂM CHIẾN SAU
95
TỪ MÁU
96
CHẾ THẦN NĂM ĐÓ CHÍNH THỨC CÔNG PHÁP
97
CÔNG PHÁP CHIẾN KÍCH
98
BIỆN PHÁP
99
KHÍCH LỆ
100