Hình bìa

Phạt Thần Chi Kiếm

Tác giả Ngọc Tuyết Dương
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,302,228
Convert 100%
Cập nhật
1929 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Chu Thiên thế giới lập tân đạo, thiên địa truyền thừa mở kỷ nguyên . Thiếu niên Kỷ Nguyên người mang tứ đại Đạo Cảnh Đan Hải, Thần Thiên, Tiên Đài, Thiên Linh; giấu vào thiên địa tứ Đại Bổn Nguyên Địa, Thủy, Phong, Hỏa, thành liền bất diệt Thần Thể, xoay thiên địa càn khôn, khai sáng kỷ nguyên mới!

Tương Tự Truyện Phạt Thần Chi Kiếm