TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Phật Bản Thị Đạo trên app.
OPEN
Hình bìa truyện Phật Bản Thị Đạo

Phật Bản Thị Đạo

#PBTD

Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,746,440
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
192 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thiên đạo vô thường, thiên đạo vô tình, bao dung vạn vật, rời rạc bề ngoài. Vô thiện vô ác, không là đơn giản, không ân không oán, vô hỉ vô bi. Tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, yêu đạo là đạo, phật vốn là nói. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên Địa Huyền Hoàng bên ngoài, ta làm chưởng giáo tôn. Bàn Cổ sinh Thái Cực, Lưỡng Nghi Tứ Tượng theo. Một đạo truyền ba bạn, hai dạy xiển tiệt phân. Huyền Môn đều lãnh tụ, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Các giai đoạn tu luyện theo thứ tự là: Dẫn Khí Nhập Thể, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo, Đại La Kim Tiên.Mỗi giai đoạn chia làm ba cấp là Sơ kỳ, Trung kỳ và Hậu kỳ. Thể loại Hồng Hoang Truyện của Mộng Thần Nhập Cơ - Đã Full

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phật Bản Thị Đạo!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Phật Bản Thị Đạo

Bình luận Facebook của truyện Phật Bản Thị Đạo