Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Pháp Sư Veigar

Truyện có 670 chương.
1
01:: Quân Đội Chiến Xa
2
02:: Báo Đến
3
03:: Biên Cảnh Tuần Tra
4
04:: Đánh Cỏ Động Rắn
5
05:: Sức Mạnh Quỷ Quyệt
6
06:: Luận Công Hành Thưởng
7
07:: Kiếm Không Dễ Thường Ngày
8
08:: Ngự Hạ Chi Đạo
9
09:: Chức Nghiệp Giả Chứng Nhận
10
10:: Ma Võ Khí
11
11:: Quét Dọn Nhiệm Vụ
12
12:: Trọng Yếu Văn Kiện
13
13:: Ác Ma Chi Danh
14
14:: Kim Tệ Kim Tệ
15
15:: Hư Hư Thật Thật
16
16:: Sống Tiếp Nguyên Nhân
17
17:: Duy 1 Thân Tình
18
18:: Mưu Định Sau Động
19
19:: Chỉ Còn Chờ Cơ Hội?
20
20:: Câu Cá Chấp Pháp
21
21:: Sứ Mệnh Tất Đạt
22
22:: Vô Dụng Thiện Lương
23
23:: Sớm Tiến Công
24
24:: Khàn Cả Giọng?
25
25:: Tương Kế Tựu Kế
26
26:: Không Biết Lực Lượng
27
27:: Đoàn Bộ Dã Tâm
28
28:: Đế Quốc Chi Dực
29
29:: Tây Ngoại Ô
30
30:: Thủ Mộ Thế Gia
31
31:: Sức Mạnh Quỷ Quyệt Chính Xác Mở Ra Phương Thức
32
32:: Tinh Thần Lực
33
33:: Chiến Tranh Điềm Báo
34
34:: 1 Cái Không Lưu
35
35:: Làm Ác
36
36:: Đề Cao Lực Chấp Hành
37
37:: 1 Bước Chi Chênh Lệch
38
38:: Dây Dẫn Nổ
39
39:: Bộ Hạ Quy Tâm
40
40:: Báo Cáo
41
41:: Biểu Quyết
42
42:: Nghỉ Ngơi
43
43:: Duy Chiến Mà Thôi
44
44:: Thụ Huấn
45
45:: Trời Đông Giá Rét Đã Tới
46
46:: Rút Lui?
47
47:: Nghênh Kích
48
48:: Chiến Đấu Khai Hỏa
49
49:: Tù Binh Đãi Ngộ
50
50:: Thả Hổ Về Rừng?
51
51:: Dục Cầm Cố Túng
52
52:: Lần Đầu Gặp Pháp Sư
53
53:: Trọng Thương
54
54:: Bệnh Viện Chuyện Phiếm
55
55:: Khảo Thí Tinh Thần Lực
56
56:: Thiên Tư Ngu Dốt
57
57:: Trở Về
58
58:: Bác Bỏ
59
59:: Điều Tạm
60
60:: Pháo Hôi Đoàn
61
61:: Chỉ Tiêu
62
62:: Mượn Đao Giết Người
63
63:: Ăn Miếng Trả Miếng
64
64:: Lấy 1 Địch 2
65
65:: Bại Vào Nói Nhiều
66
66:: Kính Sợ Cùng Sợ Hãi
67
67:: Quyền Nói Chuyện
68
68:: Thỏa Hiệp
69
69:: Xuất Phát
70
70:: Nhẹ Nhõm Thủ Thắng
71
71:: Khác Thường Là Yêu
72
72:: Liền Chiến Liền Thắng
73
73:: Đồng Ý
74
74:: Trong Môn
75
75:: Dụ Địch Xâm Nhập
76
76:: Đầu Hàng?
77
77:: Ly Gián
78
78:: Cướp Bên Ngoài Trước An Bên Trong
79
79:: 1 Gây Nên Đối Ngoại
80
80:: 1 Hướng Vô Địch
81
81:: Sơn Cùng Thủy Tận
82
82:: Thật Pháp Sư Chi Thuẫn
83
83:: Sống Sót Sau Tai Nạn
84
84:: Tạm Thời Cách Chức
85
85:: Chứng Nhận Ma Pháp Sư
86
86:: Không Được Nó Cửa
87
87:: Tranh Đoạt
88
88:: Oán Hận Chất Chứa Đã Lâu
89
89:: Điều Tra Tiểu Tổ
90
90:: Quân Sự Viện Kiểm Sát
91
91:: Chống Lệnh Bắt
92
92:: Các Phương Hành Động
93
93:: Xin Giúp Đỡ
94
94:: Chạy Trốn?
95
95:: Tự Do Pháp Sư
96
96:: 1 Đường Sinh Cơ
97
97:: Người Sắp Chết
98
98:: Ma Pháp Áo Choàng
99
99:: Man Thiên Quá Hải
100
100:: Nghi Binh Kế Sách