Hình bìa

Pháp Bảo Chữa Trị Chuyên Gia

Tác giả Mang Mang Vân Hải
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,611,155
Convert 100%
Cập nhật
1251 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

"Chuyên sửa các loại pháp khí, Bảo Khí, tinh sửa linh khí, đạo khí, chỉ cần ngươi lấy được ra... Coi như là tiên khí cũng sửa cho ngươi xem! !"

Chơi giả thuyết trò chơi lúc, Lâm Phong mang theo vừa học được hạng nhất phó chức nghiệp kỹ năng xuyên việt qua dị giới, tại đây cường giả vô số Tu Chân Thế Giới, đạt được nghịch thiên kỹ năng tiểu tán tu lại có thể xông ra thế nào một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy phấn khích nhân sinh đâu này?

Tương Tự Truyện Pháp Bảo Chữa Trị Chuyên Gia