Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

15

Bình

298

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch) của tác giả Dược Thiên Sầu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
10,000
2
10,000
3
1,800
4
1,000
5
1,000
6
200
7
200
8
200
9
200
10
200
11
200
12
50
13
40
14
1