Những đánh giá cho truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
giangng12345 · Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Cho cái code uổng hộ nà ad!!!!

browserbot · Luyện Khí Tầng Sáu ·
2 Kim Phiếu
71 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Hay lắm cảm ơn nhóm dịch

votinh11 · Luyện Khí Tầng Năm ·
1 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Hay quá bạn