Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

15

Bình

311

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)

Truyện có 1159 chương.
801
Tự Do
802
Long Tranh Hổ Đấu
803
Đạo Gia
804
Có Còn Nhớ Ngươi Nợ Ta Một Chưởng Không (1)
805
Có Còn Nhớ Ngươi Nợ Ta Một Chưởng Không (2)
806
Hái Hoa
807
Đứng Ra Chống Lưng
808
Nhường Lời
809
Chỉ Có Thể Giả Ngu (1)
810
Chỉ Có Thể Giả Ngu (2)
811
Ý Tốt Của Long Hưu
812
Thực Hiện Lời Hứa
813
Giết (1)
814
Giết (2)
815
Về Già Có Con
816
Dị Biến
817
Tìm Quỷ Y (1)
818
Tìm Quỷ Y (2)
819
Đồng Tâm Hiệp Lực
820
Hồng Hài Nhi
821
Hồng Hài Nhi (2)
822
Anh Hùng Sở Kiến Lược Đồng
823
Sóng Ngầm Mãnh Liệt
824
Người Của Quỷ Y (1)
825
Người Của Quỷ Y (2)
826
Đây Là Ngươi Nói, Ta Không Bức Ngươi!
827
Vô Tâm (1)
828
Vô Tâm (2)
829
Tên Đã Lên Dây
830
Tự Chuẩn Bị Quan Tài Cho Mình Đi
831
Không Có Lửa Làm Sao Có Khói (1)
832
Không Có Lửa Làm Sao Có Khói (2)
833
Ám Sát
834
Ta Làm Sao Có Khả Năng Làm Loại Chuyện Này? (1)
835
Ta Làm Sao Có Khả Năng Làm Loại Chuyện Này? (2)
836
Lại Xử Lý Một Tên!
837
Đệ Tử Quỷ Y (1)
838
Đệ Tử Quỷ Y (2)
839
Mang Thai (1)
840
Mang Thai (2)
841
Nghiệt Súc
842
Có Mắt Không Biết Chân Hào Kiệt (1)
843
Có Mắt Không Biết Chân Hào Kiệt (2)
844
Cẩn Trọng Ngôn Từ
845
Cái Đầu Của Thiệu Bình Ba
846
Chỉ Cần Hắn Muốn Đến (1)
847
Chỉ Cần Hắn Muốn Đến (2)
848
Ta Lù Lù Bất Động!
849
Một Hướng Không Dễ Ra Tay (1)
850
Một Hướng Không Dễ Ra Tay (2)
851
Tuần Sát Sứ Phiễu Miễu Các
852
Khi Bại Khi Thắng (1)
853
Khi Bại Khi Thắng (2)
854
Cùng Nhau Thưởng Thức
855
Đại Đạo Độc Hành
856
Hưng Sư Động Chúng (1)
857
Hưng Sư Động Chúng (2)
858
Thả Thanh Thanh Ra
859
Tập Kích (1)
860
Tập Kích (2)
861
Ngưu Mỗ Thật Đau Lòng!
862
Tông Nguyên (1)
863
Tông Nguyên (2)
864
Cứng Đối Cứng
865
Vạn Lý Hàn Quang, Nhất Kiếm Tồi Thành! (1)
866
Vạn Lý Hàn Quang, Nhất Kiếm Tồi Thành! (2)
867
Đây Là Kết Quả Cho Việc Phạm Vào Mao Lư Sơn Trang Ta!
868
Thịt Treo Bên Miệng
869
Che Mắt Thôi (1)
870
Che Mắt Thôi (2)
871
Ngươi Coi Ta Là Đả Thủ Của Ngươi?
872
Ta Ra Giá Một Trăm Triệu Đồng Để Chuộc Ngươi (1)
873
Ta Ra Giá Một Trăm Triệu Đồng Để Chuộc Ngươi (2)
874
Tặc Tử Ghê Tởm
875
Nội Chiến (1)
876
Nội Chiến (2)
877
Đánh Không Thắng Cũng Phải Đánh (1)
878
Đánh Không Thắng Cũng Phải Đánh (2)
879
Nhanh! Nhanh! Nhanh
880
Ai Có Thể Ngăn Cản? (1)
881
Ai Có Thể Ngăn Cản? (2)
882
Niềm Vui Bất Ngờ (1)
883
Niềm Vui Bất Ngờ (2)
884
Xếp Hạng Thứ Bảy Đan Bảng – Triệu Hùng Ca! (1)
885
Xếp Hạng Thứ Bảy Đan Bảng – Triệu Hùng Ca! (2)
886
Phi Ngựa Khoanh Đất
887
Đừng Làm Yếu Khí Thế Mao Lư Sơn Trang Của Ta! (1)
888
Đừng Làm Yếu Khí Thế Mao Lư Sơn Trang Của Ta! (2)
889
Trợn Mắt Há Mồm (1)
890
Trợn Mắt Há Mồm (2)
891
Pháp Giá Thân Lâm
892
Có Phải Ngài Vẫn Luôn Muốn Dồn Ta Vào Chỗ Chết Hay Không? (1)
893
Có Phải Ngài Vẫn Luôn Muốn Dồn Ta Vào Chỗ Chết Hay Không? (2)
894
Đây Là Dùng Để Hoan Nghênh Bản Cung Sao (1)
895
Đây Là Dùng Để Hoan Nghênh Bản Cung Sao (2)
896
Trời Ạ! Đạo Gia Đang Làm Gì?
897
Chết Dưới Hoa Mẫu Đơn Làm Quỷ Cũng Phong Lưu
898
Ta Không Bằng Hắn! (1)
899
Ta Không Bằng Hắn! (2)
900
Quá Trình Trị Liệu Thật Sự Là Dọa Người