Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

15

Bình

311

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)

Truyện có 1152 chương.
601
Đề Cử Phượng Lăng Ba
602
Liên Hợp Chèn Ép
603
Mưa Gió Sắp Đến (1)
604
Mưa Gió Sắp Đến (2)
605
Du Thuyết Tiêu Dao Cung
606
Dưa Hái Xanh Không Ngọt (1)
607
Dưa Hái Xanh Không Ngọt (2)
608
Ngưu Hữu Đạo Mất Tích!
609
Hai Cái Túi Gấm
610
Đánh Nhanh Thắng Gọn
611
Đại Thế Đã Định (1)
612
Đại Thế Đã Định (2)
613
Tự Tuẫn (1)
614
Tự Tuẫn (2)
615
Bắt Cóc
616
Hắn Muốn Làm Gì?
617
Quận Chúa, Ta Đã Già
618
Thắng Thua Chưa Định (1)
619
Thắng Thua Chưa Định (2)
620
Tiêu Sắt
621
Cái Túi Gấm Thứ Hai
622
Đúng Là Giống Chữ Viết Của Ngưu Hữu Đạo (1)
623
Đúng Là Giống Chữ Viết Của Ngưu Hữu Đạo (2)
624
Một Đống Rắc Rối Tụ Lại
625
Có Khách Đến Vạn Động Thiên Phủ
626
Quy Củ Này Phải Tạo Ra Cho Họ!
627
Không Cam Lòng (1)
628
Không Cam Lòng (2)
629
Mật Mưu Trong Phòng Tối
630
Chó Cùng Rứt Giậu
631
Chó Cùng Rứt Giậu (2)
632
Hành Động
633
Kinh Biến
634
Thương Đau
635
Trí Giả Lo Ngàn Bước Hụt Một Bước (1)
636
Trí Giả Lo Ngàn Bước Hụt Một Bước (2)
637
Đạo Gia Đến Đây
638
Không Còn Đường Lui (1)
639
Không Còn Đường Lui (2)
640
Các Ngươi Tránh Ra!
641
Một Mũi Tên Toi Mạng (1)
642
Một Mũi Tên Toi Mạng (2)
643
Chưởng Môn Trở Về
644
Phế Tu Vi
645
Thứ Sử Nam Châu
646
Chư Hầu Một Phương
647
Không Đi!
648
Ngươi Đã Mang Thai Ba Tháng (1)
649
Ngươi Đã Mang Thai Ba Tháng (2)
650
Có Lẽ Là Người Của Ma Giáo
651
Gặp Lại Triệu Hùng Ca
652
Lòng Người Thay Đổi (1)
653
Lòng Người Thay Đổi (2)
654
Bái Sư
655
Bái Sư (2)
656
Gặp Nhau Tại Thành Vạn Tượng
657
Không Bằng Giải Quyết Xong Hết Mọi Chuyện
658
Trần Bá Có Vấn Đề (1)
659
Trần Bá Có Vấn Đề (2)
660
Giúp Huynh Phát Tài
661
A, Là Ngươi! (1)
662
A, Là Ngươi! (2)
663
Lại Là Tên Khốn Kiếp!
664
Lần Đầu Gặp Vân Cơ
665
Điệp Mộng Huyễn Giới (1)
666
Điệp Mộng Huyễn Giới (2)
667
Mất Dấu (1)
668
Mất Dấu (2)
669
Bướm La Sát
670
Lão Nương Sớm Muộn Gì Cũng Bị Các Ngươi Hại Chết (1)
671
Lão Nương Sớm Muộn Gì Cũng Bị Các Ngươi Hại Chết (2)
672
Chấn Nhiếp
673
Một Đám Người Kỳ Lạ
674
La Sát Triều (1)
675
La Sát Triều (2)
676
Hầu Tử, Đánh Cho Ta!
677
Vạn Thú Linh Châu
678
Vạn Thú Linh Châu (2)
679
Chỉ Có Hai Người Có Thể Sống Rời Đi
680
Thế Không Bằng Người
681
Trận Pháp Huyễn Giới (1)
682
Trận Pháp Huyễn Giới (2)
683
Họa Địa Vi Lao
684
Âm Dương Nghịch Chuyển (1)
685
Âm Dương Nghịch Chuyển (2)
686
Hành Cung Của Thương Tụng
687
Thánh La sát
688
Thử Xem Sao
689
Đồng Đội Ngu Như Lợn
690
Không Có Chiêu Nào Có Thể Chống Đỡ Được (1)
691
Không Có Chiêu Nào Có Thể Chống Đỡ Được (2)
692
Yêu Khí Dị Chủng
693
Ta Coi Như Đã Hiểu Vì Sao Hầu Tử Lại Đánh Ngươi (1)
694
Ta Coi Như Đã Hiểu Vì Sao Hầu Tử Lại Đánh Ngươi (2)
695
Lôi Kéo Không Buông
696
Ngân Nhi
697
Rời Khỏi Huyễn Giới (1)
698
Rời Khỏi Huyễn Giới (2)
699
Của Ta Chính Là Của Ngươi
700
Của Người Phúc Ta