Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

10

Bình

232

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)

Truyện có 919 chương.
301
Khua Chiêng Gõ Mõ
302
Rượu Mới Ra Lò
303
Phong Lâm Hỏa Sơn (1)
304
Phong Lâm Hỏa Sơn (2)
305
Mông Sơn Minh
306
Sơn Dã Giai Lệ (1)
307
Sơn Dã Giai Lệ (2)
308
Bươm Bướm Va Lưới
309
Bươm Bướm Va Lưới (2)
310
Gió Đột Nhiên Nổi Lên
311
Kinh Động
312
Kinh Động (2)
313
Hàn Băng Tới
314
Lễ Nặng (1)
315
Lễ Nặng (2)
316
Tận Dụng Thời Cơ
317
Ngưu Hữu Đạo, Xem Như Ngươi Lợi Hại! (1)
318
Ngưu Hữu Đạo, Xem Như Ngươi Lợi Hại! (2)
319
Súc Sinh (1)
320
Súc Sinh (2)
321
Kinh Biến
322
Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
323
Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết (2)
324
Báo Ứng
325
Chuyện Xấu Trong Nhà Không Thể Truyền Ra Ngoài
326
Họa Lớn Trong Lòng (1)
327
Họa Lớn Trong Lòng (2)
328
Thư Sinh
329
Uổng Là Người Đọc Sách (1)
330
Uổng Là Người Đọc Sách (2)
331
Đưa Tình
332
Hữu Kinh Vô Hiểm (1)
333
Hữu Kinh Vô Hiểm (2)
334
Gạo Nấu Thành Cơm
335
Tiểu Thư Bỏ Trốn! (1)
336
Tiểu Thư Bỏ Trốn! (2)
337
Đệ Muội Hiền Lành
338
Lật Thuyền Trong Mương
339
Lật Thuyền Trong Mương (2)
340
Bỏ Vào Lồng Heo Ngâm Nước
341
Kẻ Phản Bội
342
Đánh Ta Một Chưởng (1)
343
Đánh Ta Một Chưởng (2)
344
Trong Núi
345
Bỏ Đi Oan Ức (1)
346
Bỏ Đi Oan Ức (2)
347
Đệ Tử Quỷ Y
348
Thuốc Đắng Dã Tật (1)
349
Thuốc Đắng Dã Tật (2)
350
Đơn Thuốc Điều Dưỡng
351
Đen Ăn Đen (1)
352
Đen Ăn Đen (2)
353
Ôi Chao
354
Lửa Xém Lông Mày (1)
355
Lửa Xém Lông Mày (2)
356
Nam Châu Bắc Châu (1)
357
Nam Châu Bắc Châu (2)
358
Tề Quốc Là Cái Hố To
359
Lệnh Hồ Thu (1)
360
Lệnh Hồ Thu (2)
361
Đó Là Khẩu Vị Của Ta
362
Xin Hãy Có Lòng Tin Với Đạo Gia (1)
363
Xin Hãy Có Lòng Tin Với Đạo Gia (2)
364
Rùa Đen Nhỏ Rúc Đầu Muốn Đích Thân Nhúng Tay
365
Sợ Ta Vương Víu Ngài Sao? (1)
366
Sợ Ta Vương Víu Ngài Sao? (2)
367
Thông Minh Quá Thường Chết Sớm
368
Đường Dài Dằng Dặc (1)
369
Đường Dài Dằng Dặc (2)
370
Có Người Muốn Xuống Tay Với Ngưu Hữu Đạo
371
Thuận Lợi Cái Rắm (1)
372
Thuận Lợi Cái Rắm (2)
373
Vô Biên Các
374
Đều Để Mắt Tới (1)
375
Đều Để Mắt Tới (2)
376
Giao Long Khiếu Nguyệt
377
Không Vào Hang Cọp Làm Sao Bắt Được Cọp Con
378
Khát Máu (1)
379
Khát Máu (2)
380
Truy Sát Dưới Mặt Đất
381
Cuồng Bạo
382
Cuồng Bạo (2)
383
Bị Ngưu Hữu Đạo Giết
384
Bài Danh Hai Trăm Sáu Mươi Bảy Bảng Đan (1)
385
Bài Danh Hai Trăm Sáu Mươi Bảy Bảng Đan (2)
386
Lấy Đạo Của Người Trả Cho Người
387
Xếp Hạng Của Ta Tăng Lên Một Bậc (1)
388
Xếp Hạng Của Ta Tăng Lên Một Bậc (2)
389
Nghi Ngờ Xếp Hạng
390
Lo Lắng
391
Chiếu Tỷ Chủ Quan
392
Tính Là Quan Hệ Gì? (1)
393
Tính Là Quan Hệ Gì? (2)
394
Bạch Vân Gian
395
Không Phân Biệt Cao Thấp, Giàu Nghèo
396
Không Phân Biệt Cao Thấp, Giàu Nghèo (2)
397
An Thái Bình
398
Mối Mua Bán Của Thiếu Gia
399
Hoàn Khố Đệ Tử (1)
400
Hoàn Khố Đệ Tử (2)