Nhân Vật Trong Truyện Phàm Nhân Tu Tiên

Hàn Lập

Nhân Vật Chính · Nam

Spoiler

10 tuổi: Hàn Lập rời nhà, được tam thúc giới thiệu vào Thất Huyền môn, bái Mặc đại phu làm thầy, ...