Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Truyện có 1021 chương.
0
Giới Thiên Ngoại Truyện
1
Hồ Nữ
2
Thạch Đầu Ca Ca
3
Đi Xa
4
Gắn Bó
5
Mã Thú
6
Thiếu Niên Áo Trắng
7
Dư Phủ
8
Bạch Thạch Chân Nhân
9
Pháp Trận
10
Nguy Cơ
11
Thức Tỉnh
12
Ta Là Hàn Lập
13
Ma Quang
14
Tao Biến
15
Lệnh Bài
16
Tuyệt Vọng
17
Diệt Hai Tu
18
Thỉnh Cầu
19
Hóa Thần Cháu Trai
20
Mời
21
Nguyên Anh Dị Biến
22
Phong Vân Song Sát
23
Tranh Đấu
24
Nghiền Ép
25
Lục Nhai
26
Tung Tích Địch Tái Hiện
27
Gánh Ngũ Nhạc, Ép Ngũ Quỷ
28
Kinh Động
29
Linh Diễm Sơn Mạch
30
Nâng Ruộng
31
Thông Dịch Cốc
32
Nghịch Đan Quyết
33
Tiên Thiên Tử Khí
34
Mất Trộm
35
Man Thiên Quá Hải
36
Thay Xà Đổi Cột
37
Thoát Thân
38
Liễu Ám Hoa Minh
39
Truyền Dụ
40
Không Giải Quyết Được Gì
41
Bình Nhỏ Chưởng Thiên
42
Mất Mà Được Lại
43
Đại Thù Đến Báo
44
Cách Nguyên Pháp Liên
45
Điều Đó Không Có Khả Năng
46
Hai Biện Pháp
47
Thăm Dò
48
Bắt Cóc
49
Áp Chế
50
Phá Tháp Mà Ra
51
Tiểu Na Di Không Gian Thuật
52
Tới Phiên Ta
53
Ma Diễm Đốt Người
54
Phun Ra Nuốt Vào Ma Diễm
55
Bàn Giao
56
Thiên Quỷ Xuất Thế
57
Kinh Trập Biến
58
Từ Chối Thì Bất Kính
59
Mượn Tinh Đài
60
Truy Nã
61
Mạch Nước Ngầm
62
Khác Thường
63
Tát Đậu Thành Binh
64
Đồng Thời Xuất Thủ
65
Huyền Hoàng Chi Tác
66
Linh Anh Kiếm Phù
67
Bách Mục Thiên Quỷ
68
Truy Sát
69
Ngân Nguyệt Chi Biến
70
Thiên Ngoại Phi Đậu
71
Niết Bàn Thánh Thể
72
Thu Phục Đại Thừa
73
Diệt Môn
74
Xảy Ra Chuyện
75
Nghe Ngóng
76
Truyền Kỳ
77
Hai Kiện Dị Bảo
78
Bắc Đẩu Dị Tượng
79
Phá Toái Hư Không
80
Bọt Khí Thần Bí ( Nguyên Đan Khoái Hoạt )
81
Độc Mục Cự Nhân Cùng Bán Nhân Mã
82
Giao Phong
83
Cái Khó Ló Cái Khôn
84
Pho Tượng
85
Tổ Thần
86
Lui Địch
87
Địa Tiên
88
Địa Chỉ Hóa Thân
89
Tiên Khí
90
Tìm Kiếm
91
Thử Nghiệm
92
Đầu Thứ Chín Xiềng Xích
93
Điều Kiện Tiên Quyết
94
Tổ Thần Di Ngôn
95
Bình Nhỏ Mất Linh
96
Lục Dịch Tái Hiện
97
Ba Tên Tổ Thần
98
Bị Nhốt
99
Thừa Nhận Thân Phận