Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nửa Đời Sau Của Ta

Truyện có 77 chương.
1
Lựa chọn
2
Sống lại trong lửa
3
Truyền thuyết trên phố
4
Giải thích nghi hoặc của cuộc sống mới
5
Vào cung, gả
6
Quan trường Bách Hiểu Sanh (cái gì cũng biết)
7
Lần đầu gặp mặt ở phủ công chúa
8
Mới quen
9
Hiểu nhau
10
Tín vương hồi kinh
11
Đại hôn
12
Chương 12
13
Cuộc sống quý phụ
14
bái kiến bà bà
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Ân uy cùng sử dụng
18
Ngày thứ ba về nhà
19
Chương 19
20
Quyết tuyệt
21
Bên ngoài phủ là bầu trời bao la
22
Ngoại truyện 1: Hồi ký của hoàng đế 1
23
Bên ngoài phủ là bầu trời bao la (2)
24
Được hay mất
25
Đầu đuổi bắt kẻ thông dâm
26
Bọn họ bắt nhầm gian phu
27
Chương 27
28
Hiệp nghị sống chung phi pháp
29
Ngoại truyện 2: Sinh không gặp thời - Dực Phong tự thuật
30
Hương tiêu ngọc vẫn
31
Chương 31
32
Tranh đấu gay gắt
33
Long hổ đấu
34
Chương 34
35
Bỏ không xong, để ý thì loạn
36
Chương 36
37
Hạ Giang Nam
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Ngoại truyện 3: Hướng Lâm
41
Chuyến đi Giang Nam
42
Chương 42
43
Chuyến đi Giang Nam (2)
44
Chuyến đi Giang Nam (3)
45
Ngoại truyện 4: Hồi ký của hoàng đế 2
46
Ngoại truyện 5: Hồi ký của hoàng đế
47
Kết thúc chuyến đi Giang Nam
48
Chương 48
49
Từ sau khi chia tay, vẫn khỏe chứ?
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Vương giả trở về
55
Long Phượng Trình Tường
56
Chương 56
57
Ương ương đánh nhau (ương trong uyên ương)
58
Chương 58
59
Người tình ngọt ngào
60
Sự nghiệp / tình yêu
61
Chương 61
62
Gạo hết gạo hết, ngày mai tiếp tục
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Ngoại truyện 6
66
Hoàng hậu Gia Kính
67
Hoàng tử và hoàng nữ
68
Chương 68
69
Hoàng tử và hoàng nữ (2)
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Ngoại truyện 7: Giang sơn mỹ nhân
73
Ngoại truyện 8
74
Ngoại truyện 9: Dưới ngọn đèn tàn
75
Ngoại truyện 9.2
76
Ngoại truyện 9.3
77
Ngoại truyện 10: Hồi ký của hoàng đế 6
Chọn khoảng: 1 - 77