Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nữ Thần Trở Về

Kingsley · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay và ý nghĩa

Selina · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay thật sự rất đáng để đọc!!!

không yy không não tàn 1 vợ HE (happy ending) ngôn tình tình tiết logic