Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

62

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nữ Nhi Của Ta Là Ngoan Nhân Đại Đế (Bánh Bao)

Myuki · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay vỡi, đề nghị bạo chương nhé DG

giả heo ăn thịt hổ
Truyện tương tự đề xuất bởi Myuki
LãnhKhuyết · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Vừa Độ YY

cố lên đồng môn