Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nụ hôn của Casanova

Vạn.Lý.Độc.Hành · Hóa Thần Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
81 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Casanova này ta biết nè, thánh tán gái trong truyền thuyết đấy, ae đạo hữu nào muốn biết cách cua gái thì đọc bộ này nè