Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

13

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ninh Thư (Dịch Miễn Phí)

Truyện có 383 chương.
1
Cuối cùng cũng chết
2
Nhiệm vụ giả
3
Dịch chuyển nhầm thế giới rồi
4
Vương tử Lãnh Ngạo
5
Cậu là cái thá gì
6
Đuổi khỏi nhà
7
Mồ côi rồi
8
Có nguy hiểm
9
Mời sinh nhật
10
Rèn kỹ năng chạy trốn
11
Cảnh tượng quái lạ
12
Bí mật khôn lường
13
Đêm qua cảm ơn em
14
Chú thấy tôi đáng thương không
15
Câu lạc bộ
16
Thí tốt khổ sở
17
Chạm mặt kẻ thù
18
Chó cắn chó
19
Tôi quá lương thiện
20
Khẩu vị nặng
21
Học đường trộn lẫn tu chân (21)
22
Học đường trộn lẫn tu chân (22)
23
Học đường trộn lẫn tu chân (23)
24
Học đường trộn lẫn tu chân (24)
25
Học đường trộn lẫn tu chân (25)
26
Học đường trộn lẫn tu chân (26)
27
Học đường trộn lẫn tu chân (27)
28
Học đường trộn lẫn tu chân (28)
29
Học đường trộn lẫn tu chân (29)
30
Học đường trộn lẫn tu chân (30)
31
Tướng quân yêu thôn nữ (1)
32
Tướng quân yêu thôn nữ (2)
33
Ngoại truyện về Lâm Giai Giai
34
Tướng quân yêu thôn nữ (3)
35
Tướng quân yêu thôn nữ (4)
36
Tướng quân yêu thôn nữ (5)
37
Tướng quân yêu thôn nữ (6)
38
Tướng quân yêu thôn nữ (7)
39
Tướng quân yêu thôn nữ (8)
40
Tướng quân yêu thôn nữ (9)
41
Tướng quân yêu thôn nữ (10)
42
Tướng quân yêu thôn nữ (11)
43
Tướng quân yêu thôn nữ (12)
44
Tướng quân yêu thôn nữ (13)
45
Tướng quân yêu thôn nữ (14)
46
Tướng quân yêu thôn nữ (15)
47
Tướng quân yêu thôn nữ (16)
48
Tướng quân yêu thôn nữ (17)
49
Tướng quân yêu thôn nữ (18)
50
Tướng quân yêu thôn nữ (19)
51
Tướng quân yêu thôn nữ (20)
52
Tướng quân yêu thôn nữ (21)
53
Tướng quân yêu thôn nữ (22)
54
Tướng quân yêu thôn nữ (23)
55
Tướng quân yêu thôn nữ (24)
56
Tướng quân yêu thôn nữ (25)
57
Tướng quân yêu thôn nữ (26)
58
Tướng quân yêu thôn nữ (27)
59
Tướng quân yêu thôn nữ (28)
60
Tướng quân yêu thôn nữ (29)
61
Tướng quân yêu thôn nữ (30)
62
Tướng quân yêu thôn nữ (31)
63
Tướng quân yêu thôn nữ (32)
64
Tướng quân yêu thôn nữ (33)
65
Tướng quân yêu thôn nữ (34)
66
Tướng quân yêu thôn nữ (35)
67
Tướng quân yêu thôn nữ (36)
68
Tướng quân yêu thôn nữ (Kết)
69
Vợ của tổng giám đốc (1)
70
Vợ của tổng giám đốc (2)
71
Vợ của tổng giám đốc (3)
72
Vợ của tổng giám đốc (4)
73
Vợ của tổng giám đốc (5)
74
Vợ của tổng giám đốc (6)
75
Vợ của tổng giám đốc (7)
76
Vợ của tổng giám đốc (8)
77
Vợ của tổng giám đốc (9)
78
Vợ của tổng giám đốc (10)
79
Vợ của tổng giám đốc (11)
80
Vợ của tổng giám đốc (12)
81
Vợ của tổng giám đốc (13)
82
Vợ của tổng giám đốc (14)
83
Vợ của tổng giám đốc (15)
84
Vợ của tổng giám đốc (16)
85
Vợ của tổng giám đốc (17)
86
Vợ của tổng giám đốc (18)
87
Vợ của tổng giám đốc (19)
88
Vợ của tổng giám đốc (20)
89
Vợ của tổng giám đốc (Kết)
90
Tìm kiếm đại boss mạt thế (1)
91
Tìm kiếm đại boss mạt thế (2)
92
Tìm kiếm đại boss mạt thế (3)
93
Tìm kiếm đại boss mạt thế (4)
94
Tìm kiếm đại boss mạt thế (5)
95
Tìm kiếm đại boss mạt thế (6)
96
Tìm kiếm đại boss mạt thế (7)
97
Tìm kiếm đại boss mạt thế (8)
98
Tìm kiếm đại boss mạt thế (9)
99
Tìm kiếm đại boss mạt thế (10)
100
Tìm kiếm đại boss mạt thế (11)