Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan (Dịch)

killerhp12 · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

đẩy lên nào

nhiều vợ hậu cung
Truyện tương tự đề xuất bởi killerhp12
tienok · Luyện Khí Tầng Bảy ·
5 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

tác giả dịch quá hay