Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

BMTPHUONG · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ta thích mấy bộ truyện nữ chính không não tàn nên ủng hộ truyện này.

không yy không não tàn 1 vợ hài HE (happy ending)