Hình bìa

Nhị Thứ Nguyên Hoàng Mao Hệ Thống

Tác giả Sỉ Lạp I Mộng (Doraemon)
Thể loại Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,581,273
Convert 100%
Cập nhật
653 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Holy Grail trong chiến tranh là ai cầm trong tay Thần khí, treo lên đánh tất cả?

Gilgamesh! Là hoàng mao! Là hoàng mao!

Đại nạn trước mặt, là ai có thể dũng cảm đứng ra, cứu vớt thế giới?

Kurosaki Ichigo! Uzumaki Naruto! Là hoàng mao! Là hoàng mao! Là hoàng mao!

Nữ chủ trước mặt, là ai có thể đột kích ngược mà lên, đầu trâu nhân vật chính?

Là hoàng mao! Là hoàng mao!

Ai là hoàng mao?

Ta là hoàng mao!

Tương Tự Truyện Nhị Thứ Nguyên Hoàng Mao Hệ Thống