Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nhất thiết từ Đấu la đại lục xuyên qua

bumiumama · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ra nhanh lên